ფრანგული ენის მორფოლოგია. VII ლექცია. III ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUMFRA/LING101

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.