კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე. ლექცია IX, ნაწილი II. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 114

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.