სოციალური ფსიქოლოგია, ნაწილი 8, რუსუდან მირცხულავა, Ilia State University SOC PSYC PSYC 102

Description:
YouTube Preview Image

კაუზალური ატრიბუციის თეორია

Be Sociable, Share!

Comments are closed.