ბიზნესის კვლევის მეთოდები, ლექცია 3, ნაწილი 3, კვლევითი პროცესი, დიმიტრი ჯაფარიძე, Ilia State University,D02-2-20301

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.