ბიზნესის კვლევის მეთოდები, ლექცია 4, ნაწილი 1, კვლევაზე მოთხოვნა და კვლევითი წინადადება, დიმიტრი ჯაფარიძე, Ilia State University,D02-2-20301

Description: