ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. VII ლექცია. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Description:

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. VII ლექცია.ნაწ I. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

YouTube Preview Image

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. VII ლექცია.ნაწ II. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

YouTube Preview Image

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. VII ლექცია.ნაწ III. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.