დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 10 ლექცია. შობადობის კოეფიციენტები. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

YouTube Preview Image

შობადობის კოეფიციენტები

Be Sociable, Share!

Comments are closed.