დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 7 ლექცია. დემოგრაფიული ანალიზის მეთოდები. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:
YouTube Preview Image

დემოგრაფიული ანალიზის მეთოდები

Be Sociable, Share!

Comments are closed.