ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 3, ნაწილი 2. სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

Description:
YouTube Preview Image

ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 3, ნაწილი 2. სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.