ბიოფიზიკის საფუძვლები, ლექცია 1-1, შესავალი, ნუნუ მეტრეველი, Ilia State University, NAT PHYS EL 109

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.