სამართლის ფაკულტეტის საჯარო ლექცია

Description:

პროფ:  გიორგი თუმანიშვილი.

(ინტერდისციპლინარული ლექცია).
სამართალი, ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა/ნაწილი

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.