საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 4. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

Description:

YouTube Preview Image

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 4, ნაწილი 1. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

YouTube Preview Image

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 4, ნაწილი 2. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

YouTube Preview Image

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 4, ნაწილი 3. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

YouTube Preview Image

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 4, ნაწილი 4. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

Be Sociable, Share!

Comments are closed.