სახეობებსა და ეკოსისტემებზე გარემოს უარყოფითი ზემოქმედების შეფასება. II ლექცია. II ნაწილი. ქეთევან ბაცაცაშვილი. Ilia State University. D005-2-05301

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.