ფრანგული ენის სინტაქსი.I ლექცია.II ნაწ. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.