მზის ფიზიკა.ლექცია 5.ნაწილი 3.თეიმურაზ ზაქარაშვილი.Ilia State University.M004-2-04258

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.