როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; II ლექცია, III ნაწილი, კატეგორიული მონაცემები. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
YouTube Preview Image
Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Twitter

Post a Comment