როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; VIII ლექცია, II ნაწილი, შემთხვევითობიდან ალბათობამდე. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.