როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; V ლექცია, I ნაწილი, რაოდენობრივ მონაცემებთა განაწილების ცენტრი. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.