როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; VI ლექცია, II ნაწილი. რაოდენობრივი მონაცემების გაფანტულობის გაზომვა. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.