სიცოცხლის დაზღვევა. ლექცია 6. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

“სიცოცხლის დაზღვევა” I ნაწილი
პირადი დაზღვევა, პირადი დაზღვევის სახეები, სიცოცხლის დაზღვევა, სიცოცხლის დაზღვევის არსი, სიცოცხლის დაზღვევის მიზნები და ფუნქციები, სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრულებების კლასიფიკაცია, სიცოცხლის დაზღვევის ძირითადი სახეები: რისკობრივი სიცოცხლის დაზღვევა; დაგროვებითი სიცოცხლის დაზღვევა; სიცოცხლის შერეული დაზღვევა.

თენგიზ ვერულავა – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
სამაგისტრო პროგრამა “სადაზღვევო საქმე”
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Life Insurance I
Tengiz Verulava
Ilia State University

Paolo & Vittorio Taviani – “Sole Anche Di Notte”

Be Sociable, Share!

Comments are closed.