ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 2, ნაწილი 1. სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

Description:
YouTube Preview Image

ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 2, ნაწილი 1. სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

Be Sociable, Share!

Comments are closed.