ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია – სტანდარტული მოდელი და მის ფარგლებს გარეთ. ლექცია 1, ნაწილი 3 სადოქტორო კურსი. ზურაბ თავართქილაძე

Description: