დაზღვევის ისტორია. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

დაზღვევის ისტორია. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

დაზღვევის ისტორია

საიდან მოდის დაზღვევის იდეა? დაზღვევის განვითარების ეტაპები: ურთიერთდახმარების დაზღვევა; გიულდიურ-საწარმოო დაზღვევა; კომერციული დაზღვევა. ლონდონის ლოიდი, ლოიდის რეესტრი.

კურსი “სადაზღვევო საქმე”

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Kingston, Christopher. “Marine Insurance in Britain and America, 1720–1844: A Comparative Institutional Analysis,” Journal of Economic History, June 2007, Vol. 67 Issue 2;

2. Robin Pearson. Towards an international history of insurance: what we know, and terra incognita. University of Geneva seminar, 14 April 2011.

3. Pearson, Robin. The Development of International Insurance (2010)

4. Pearson, Robin. Insuring the Industrial Revolution: Fire Insurance in Great Britain, 1700-1850 (2004)

5. Robin Pearson, ‘Towards an Historical Model of Financial Services Innovation: The Case of the Insurance Industry 1700-1914’, Economic History Review, 50 (1997)

6. Robin Pearson, ‘Growth, Crisis and Change in the Insurance Industry: A Retrospect’, Accounting, Business and Financial History, 12 (2002).

7. Robin Pearson, ‘Fire Insurance and the British Textile Industries during the Industrial Revolution”, Business History, 34 (1992).

8. Robin Pearson, ‘Thrift or Dissipation? The Business of Life Assurance in the Early Nineteenth Century’, Economic History Review, 43 (1990).

9. Robin Pearson, ‘The Development of Reinsurance Markets in Europe during the Nineteenth Century’, Journal of European Economic History, 24 (1995).

10. Harold E. Raynes, A History of British Insurance, first edition (London, 1948).

11. Geoffrey Jones, “British Multinationals and British Business since 1850,” in Maurice W.Kirby and Mary B.Rose, eds. Business Enterprise in Modern Britain: From the Eighteenth to the Twentieth Century (London and New York, 1994)

12. Klasien Horstmann, Public Bodies, Private Lives: The Historical Construction of Life Insurance, Health Risks and Citizenship in the Netherlands, 1880-1920 (Rotterdam, 2001)

13. Robert L. Carter, and Peter Falush, The British Insurance Industry since 1900: the Era of Transformation (London, 2009).

14. Robin Pearson and Mikael Lönnborg, ‘Regulatory Regimes and Multinational Insurers before 1914’, Business History Review, 82 (2008).

15. P. G. M. Dickson, The Sun Insurance Office, 1760-1960 (Oxford, 1960).

16. Clive Trebilcock, Phoenix Assurance and the Development of British Insurance, vol.1 (Cambridge, 1985)

17. Ruffat, ‘French Insurance from the Ancien Régime to 1946.

18. Barry Supple, The Royal Exchange Assurance: a History of British Insurance 1720-1970 (Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

19. Christopher Kingston, ‘Marine Insurance in Britain and America, 1720–1844: A Comparative Institutional Analysis’, Journal of Economic History, 67 (2007).

20. გ. გიგოლაშვილი, სადაზღვევო საქმე, თბილისი, 2010.

21. კ. ჯაყელი, დაზღვევა და ჯანდაცვის ეკონომიკა, თბილისი, 2010.

22. კ. ჯაყელი. დაზღვევის ეკონომიკის საფუძვლები, 1999 წ.

21. თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009.

გამოყენებული მასალები:

 1. “Edward Lloyd`s Coffee Shop, 1960, reconstruction”. Lloyd`s Archive. 1960.
 2. “1492: Conquest of Paradise”. Directed by Ridley Scott. 1992.
 3. “Jason and the Aurgonauts”. Directed by Don Chaffey. 1963.
 4. “One Million Years BC”. Hammer Films Production, 1966.
 5. “Joseph”. Directed by Roger Young. (TV. 1995).
 6. “Lloyds of London”, Tventieth Century-Fox. Darryl F-Zannuck  (1936)
 7. “Louis XV, Le Soleil Noir”. Interprétée notamment par Stanley Weber, François Berléand et Féodor Atkine. Line Coproduction. France Televisions.
 8. “London the great fire and bombing”. Peter Ackroyd. 2004
 9. “Restoration” by Michael Hoffman. 1995.
 10. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Produced by Jerry Bruckheimer and directed by Rob Marshall. 2011.
 11. “James Burke Connections”, Episode 7, The Long Chain. 1978
 12. My Tree (short film) by Sara Siadatnejad, 2009.
 13. “Solaris” by Andrei Tarkovsky. 1972.
 14. “El mercader de Venecia”. 2004.
 15. “Persopolis, The richest ancient city ever” – BBC
 16. “Hamlet”. Zeffirelli. 1990.
 17. “Paris 1910 – Oldest footage of Paris”
 18. “Caesar’s Rome – Ancient Rome: Rise and Fall of an Empire – BBC
 19. Persian santur (santoor) – Parviz Meshkatian
 20. Alessandro Marcello – Oboe Concerto in D minor (Adagio)
 21. Cassar Yvan – Odyssee de l espece, Le-Cercle-Parfait
 22. “Twelfth Night“. Music by Giya Kancheli

 

თენგიზ ვერულავა
მედიცინის დოქტორი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

“History of Insurance”
Tengiz Verulava
Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment