მედია კომუნიკაცია. ენისა და კულტურის ურთიერთდამოკიდებულება. ლექცია 2. ნაწილი 2. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Description:

მედია კომუნიკაცია. ენისა და კულტურის ურთიერთდამოკიდებულება. ლექცია 2. ნაწილი 2. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Be Sociable, Share!

Post a Comment