მედია კომუნიკაცია. ორატორული ხელოვნების კანონების ტრანსფორმაცია მედია კომუნიკაციაში. ლექცია 5, ნაწილი 3. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Description:

მედია კომუნიკაცია. ორატორული ხელოვნების კანონების ტრანსფორმაცია მედია კომუნიკაციაში. ლექცია 5, ნაწილი 3. მანანა ითონიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, Ilia State University, D008-2-08343

Be Sociable, Share!

Post a Comment