პოსტმოდერნი და პოსტმოდერნიზმი, ლექცია 1, ნაწილი 1, ბელა წიფურია, Ilia State University M008-2-08331

Description:
http://www.youtube.com/watch?v=nQZbC–SN84
Be Sociable, Share!

Post a Comment