არქეოლოგიის საფუძვლები, როგორ ვიპოვნოთ არქეოლოგიური ძეგლი, III ლექცია, I ნაწილი, მიხეილ აბრამიშვილი, Ilia State University, HUM ARCH EL 101

Description:

არქეოლოგიის საფუძვლები, როგორ ვიპოვნოთ არქეოლოგიური ძეგლი, III ლექცია, I ნაწილი, მიხეილ აბრამიშვილი, Ilia State University, HUM  ARCH EL 101

Be Sociable, Share!

Post a Comment