ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები.XIVლექცია.IIნაწილი.თამარ ბარბაქაძე.Ilia State University.M005-2-05146

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment