დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 12 ლექცია. მოსახლეობის აღწარმოება. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

მოსახლეობის აღწარმოება

Be Sociable, Share!

Post a Comment