დემოგრაფიული კვლევის მეთოდები. 9 ლექცია. შობადობა და რეპროდუქციული ქცევა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. M 001-2-01299

Description:

შობადობა და რეპროდუქციული ქცევა

Be Sociable, Share!

Post a Comment