პოლიტიკის გაგება. ლექცია 10: ლიდერის როლი. ნაწილი 2. დავით აფრასიძე. Ilia State University POL GEN 101

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment