გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. ლექცია 2. ჯანდაცვის ეკონომიკა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 1. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=RFAiD5ZuBVQ

გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა – 1 ნაწილი
კურსი – ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Externalities and Health Care (Part 1)
Master Program “Health Policy and Management”
Course – Health Economics
Tengiz Verulava – Associate Professor, Doctorate
Ilia State University

***

ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 2. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=NfVEXJyTV4k&list=PL1B1F67C37FE325CB&index=8&feature=plpp_video

***
ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 3. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=CKiDDc62b10&list=PL1B1F67C37FE325CB&index=9&feature=plpp_video

***
ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 4. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

***

ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 5. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=h-5l5KxwIz0&list=PL1B1F67C37FE325CB&index=11&feature=plpp_video

***
ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 6. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

***
ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 7. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

***
ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 2. ნაწილი 8. გარეგანი ეფექტები და ჯანდაცვა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment