ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 6, ნაწილი 8, ნახშირწყლების მეტაბოლიზმი, გლუკონეოგენეზი. ქეთევან კუპატაძე, Ilia State UniversityM 005 2 05111

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment