ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 1. ნაწილი 3. ჯანდაცვის ეკონომიკის საგანი I. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

ჯანდაცვის ეკონომიკის საგანი – 1
რას შეისწავლის ჯანდაცვის ეკონომიკა, რაში გამოიხატება ჯანდაცვის ეკონომიკის სირთულე

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვიდეოლექციაში გამოყენებულია ფრაგმენტები ფილმებიდან:
“შაგრენის ტყავი” — ალენ ბერლინერი
“როკო და მისი ძმები” — ლუკინო ვისკონტი
“ტურინული ცხენი” – ბელა ტარი
“ქაოსი” — პაოლო და ვიტორიო ტავიანები
“ჰოსპიტალი” — ართურ ჰილერი

What is Health Economics
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Associate Professor, Doctorate
Ilia State University

“La peau de chagrin” — Alain Berliner
“Rocco and His Brothers” — Luchino Visconti
“The Turin Horse” – Bela Tarr
“Kaos” — Paolo & Vittorio Taviani
“The Hospital” — Arthur Hiller

Be Sociable, Share!

Post a Comment