ქართული ენის მეთოდიკა 1. ლექცია 4. ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University. MOO3 – 2- 03751

Description:

ქართული ენის მეთოდიკა 1. ლექცია 4. ნაწილი 1. ნათელა მაღლაკელიძე,  Ilia State University. MOO3 – 2- 03751

 

ქართული ენის მეთოდიკა 1. ლექცია 4. ნაწილი 2. ნათელა მაღლაკელიძე,  Ilia State University. MOO3 – 2- 03751

 

ქართული ენის მეთოდიკა 1. ლექცია 4. ნაწილი 3. ნათელა მაღლაკელიძე,  Ilia State University. MOO3 – 2- 03751

 

ქართული ენის მეთოდიკა 1. ლექცია 4. ნაწილი 4. ნათელა მაღლაკელიძე,  Ilia State University. MOO3 – 2- 03751

Be Sociable, Share!

Post a Comment