ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. ლექცია 3(3). თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101.

Description:

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. ნაწილი 1. თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101.

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. ნაწილი 2.თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101.

 

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი. ნაწილი 3. თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101.

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment