მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები, ლექცია 11, ეკა ლეფსვერიძე, Ilia State University, D005-2-05331

Description:

 

მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები, ლექცია 11, ნაწილი 1, ეკა ლეფსვერიძე, Ilia State University, D005-2-05331

მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები, ლექცია 11, ნაწილი 2, ეკა ლეფსვერიძე, Ilia State University, D005-2-05331

 

მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები, ლექცია 11, ნაწილი 3, ეკა ლეფსვერიძე, Ilia State University, D005-2-05331

მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები, ლექცია 11, ნაწილი 4, ეკა ლეფსვერიძე, Ilia State University, D005-2-05331

მეხსიერების სხვადასხვა სახეები და მათი უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები, ლექცია 11, ნაწილი 5, ეკა ლეფსვერიძე, Ilia State University, D005-2-05331

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment