ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში, ლექცია 2, ნუგზარ აბაკელია lia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:


ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ნაწილი 1,  ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ნაწილი 2,  ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ნაწილი 3,  ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ნაწილი 4,  ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Be Sociable, Share!

Post a Comment