ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 1, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , შესავალი,  ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში, ნაწილი 1,  ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment