საქართველოს პოლიტიკური სისტემა. I ლექცია. არჩილ აბაშიძე. Ilia State University

Description:

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა. I ლექცია. I ნაწილი. არჩილ აბაშიძე

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა. I ლექცია. II ნაწილი. არჩილ აბაშიძე

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა. I ლექცია. III ნაწილი. არჩილ აბაშიძე

Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. არჩილ აბაშიძე says:

    დავალება:
    ივანე ჯავახიშვილის ( „თხზულებანი თორმეტ ტომად“) მეექვსე ტომი – გვ. 258-295.( „მოხელენი და მოხელეობა“).

Post a Comment