ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. III ლექცია. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Description:

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. IIIლექცია. I ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. IIIლექცია. II ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. IIIლექცია. III ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Be Sociable, Share!

Post a Comment