იდენტობის თეორია. მე-9 ლექცია. ნაციონალური იდენტობის და იდეოლოგიის კონსტრუირება საქაართველოში მე-20 საუკუნეში. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-09.

Description:

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment