შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, ლექცია 4, ქეთევან კუპატაძე,Ilia State University INTRO NAT EL 109.

Description:

 

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, ლექცია 4, ნაწილი 1, ქეთევან კუპატაძე, INTRO NAT EL 109.

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, ლექცია 4, ნაწილი 2, ქეთევან კუპატაძე, INTRO NAT EL 109.

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, ლექცია 4, ნაწილი 3, ქეთევან კუპატაძე, INTRO NAT EL 109.

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, ლექცია 4, ნაწილი 4, ქეთევან კუპატაძე, INTRO NAT EL 109.

Be Sociable, Share!

Post a Comment