ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ნათელა მაღლაკელიძე, ლექცია 4, Ilia State University

Description:

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ნათელა მაღლაკელიძე, ლექცია 4 ნაწილი 1, Ilia State University

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ნათელა მაღლაკელიძე, ლექცია 4 ნაწილი 2, Ilia State University

ქართყული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 4,ნაწილი 3, Ilia State University

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 4, ნაწილი 4, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment