ბიოტექნოლოგიის პრინციპები, ლექცია 2, ნელი დათუკიშვილი, Ilia State University, NAT-BIO-EL-103

Description:

ბიოტექნოლოგიის პრინციპები, ლექცია 2, ნაწილი1,  ნელი დათუკიშვილი, Ilia State University, NAT-BIO-EL-103

ბიოტექნოლოგიის პრინციპები, ლექცია 2, ნაწილი 2, ნელი დათუკიშვილი, Ilia State University, NAT-BIO-EL-103

ბიოტექნოლოგიის პრინციპები, ლექცია 2, ნაწილი 3, ნელი დათუკიშვილი, Ilia State University, NAT-BIO-EL-103

Be Sociable, Share!

Post a Comment