სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ”იდენტობის პრობლემა: ავტორი და ტექსტი”, ზაზა ბურჭულაძე

Description:

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ”იდენტობის პრობლემა: ავტორი და ტექსტი”, ზაზა ბურჭულაძე, ნაწილი 1

http://www.youtube.com/watch?v=7WicETC9-CY

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ”იდენტობის პრობლემა: ავტორი და ტექსტი”, ზაზა ბურჭულაძე, ნაწილი 2

Be Sociable, Share!

Post a Comment