სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ტექსტი და ავტორი, პაატა შამუგია

Description:

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ტექსტი და ავტორი, პაატა შამუგია, ნაწილი 1

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ტექსტი და ავტორი, პაატა შამუგია, ნაწილი 2

Be Sociable, Share!

Post a Comment