ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე, M 005 2 05111 M005-2-05111

Description:

ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ნაწილი 1, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე,  M 005 2 05111 M005-2-05111

ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ნაწილი 2, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე,  M 005 2 05111 M005-2-05111

ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ნაწილი 3, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე,  M 005 2 05111 M005-2-05111

ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ნაწილი 4, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე,  M 005 2 05111 M005-2-05111

ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ნაწილი 5, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე,  M 005 2 05111 M005-2-05111

ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 1, ნაწილი 6, ფერმენტები, ქეთევან კუპატაძე,  M 005 2 05111 M005-2-05111

Be Sociable, Share!

Post a Comment