სამხედრო ისტორია, ლექცია 5,სამხედრო საქმე ძველ საქართველოში. ქართლის (იბერიის) სამეფოს შეიარაღებული ორგანიზაცია, გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

Description:

სამხედრო ისტორია, ლექცია 5, სამხედრო საქმე ძველ საქართველოში. ქართლის (იბერიის) სამეფოს შეიარაღებული ორგანიზაცია, გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

Be Sociable, Share!

Post a Comment