სამხედრო ისტორია, ლექცია 10, ახალი დრო. ომის მატერიალური და სოციალური ბაზის განვითარება (ნაწილი I), გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

Description:

 

სამხედრო ისტორია, ლექცია 10,  ნაწილი 1, ახალი დრო. ომის მატერიალური და სოციალური ბაზის განვითარება (ნაწილი I),  გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

სამხედრო ისტორია, ლექცია 10,  ნაწილი 2, ახალი დრო. ომის მატერიალური და სოციალური ბაზის განვითარება (ნაწილი I),  გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment